Scroll to top
cs

Projekce

Zpracujeme pro Vás projektovou dokumentaci v oboru pozemních staveb ve všech stupních projektu – od studie až po projekt pro provádění stavby. Dokumentace je vždy zhotovena v rozsahu příslušných legislativních požadavků.

Zabýváme se návrhem a projekcí jak novostaveb, tak rekonstrukcí stávajících objektů bytových, občanských i průmyslových. Při naší činnosti spolupracujeme s odborníky z oboru statika a dynamika staveb, požární bezpečnosti a techniky prostředí staveb, příp. dalších specialistů dle požadavků daného projektu.

Součástí naší nabídky jsou i dílčí projektové dokumentace pro specifické potřeby jako např. zaměření stávajícího stavu, pasport stavby nebo dokumentace bouracích prací.

Jak budeme postupovat:

  • Sdělíte nám Vaše představy a požadavky (v případě potřeby se dohodneme na prohlídce Vaší nemovitosti)
  • Vypracujeme Vám cenovou nabídku obsahující podrobný popis všech činností vč. časového harmonogramu prací
  • V případě rekonstrukce provedeme prohlídku stavby s jejím podrobným zaměřením a provedením stavebně technického průzkumu
  • Na základě Vašich požadavků a vzájemných konzultací zpracujeme návrh studie stavby
  • Vypracujeme projektovou dokumentaci pro účely povolovacího procesu, příp. dokumentaci pro provedení stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr
  • Zajistíme inženýrskou činnost
  • Dohodneme součinnost specialistů, kteří poskytnou nezbytné podklady pro zdárné zpracování projektové dokumentace (inženýrsko-geologický a hydro-geologický průzkum, výškové a polohopisné zaměření, radonový průzkum a další)
  • Zajistíme spolupráci s odborníky z oblasti energetiky, kteří Vás zároveň seznámí s možností získání dotací vč. zajištění administrace.

Máte zájem o naše služby?

Zadejte Vaše údaje a my Vás budeme
obratem kontaktovat.